Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση: Ενθάρρυνση της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ΕΕ και των επιλεγμένων περιφερειακών εταίρων – προτάσεις που στοχεύουν Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/04/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/02/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
Horizon 2020
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
8.350.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση