Προσκλήσεις Προγραμμάτων

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/07/2014
Πρόγραμμα
LIFE
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
232,862,966 εκατ. ευρώ

Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσφέρει τρεις νέες χορηγίες EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματός του για τη Γνώση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/09/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2014
Πρόγραμμα
Νέες χορηγίες EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματός του για τη Γνώση
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
EIBURS
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities

Ανοιχτές προκηρύξεις προγραμμάτων ΕΕ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/06/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2014
Πρόγραμμα
ΕΕ
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Βιοτεχνολογία[:en]Biotechnology
[:el]Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας[:en]Space and Security Technologies
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες[:en]Nanotechnology - Nanoscience
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση