Προσκλήσεις Προγραμμάτων

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/09/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/07/2015
Πρόγραμμα
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
EUR €550 million

Interreg Europe 2014-2020 | 1η Πρόσκληση

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/07/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/07/2015
Πρόγραμμα
Interreg Europe 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τεχνολογίες παραγωγής[:en]Production Technologies
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - Interreg Europe 2014-2020
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
107.5 εκ. Ευρώ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση