Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Interreg-MED | 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 02/11/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/09/2015
Πρόγραμμα
Interreg-MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN UNION – INTERREG MEDITERRANEAN (2014-2020)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
75 εκ. ευρώ (200.000 ευρώ ανά πρόταση)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/10/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/09/2015
Πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΕΕ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
35 εκ. ευρώ (200.000€ - 2.000.000€ ανά πρόταση, ανάλογα με την κατηγορία)

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση