Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη Διδασκαλία του Εισαγωγικού Κύκλου και της Εμβάθυνσης της Αγιογραφίας – Αρ. Πρόσκλησης 24/2017 –

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)» – Αρ. Πρόσκλησης 22/2017 – Ειδικός Επιστήμονας – Ερευνητής για τη διεύρυνση γνώσεων ΤΠΕ στις ΜΜΕ Σύνταξη εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου – τήρηση αρχείου και αναρτήσεις στο σύστημα IOLF

Απόφαση Ανάθεσης & επαναπροκήρυξη Αρ. πρόσκλησης 15/2017 με αντικείμενο «προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων Φυσικών Επιστημών»

Απόφαση Ανάθεσης & επαναπροκήρυξη Αρ. πρόσκλησης 11/2017 με αντικείμενο «την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής και εκπαιδευτικών πακέτων φυσικών επιστημών»

Απόφαση Ανάθεσης, αρ. πρόσκλησης 19/2017 “Προμήθεια H/Y και λοιπού εξοπλισμού”

Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου», Αρ. Πρόσκλησης 20/2017

Επιλογή Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Διαχειριστική & τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης & αξιοποίησης ενεργειακών πόρων», Αρ. Πρόσκλησης 18/2017

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας: Θέμα 5.3.2/Συνεδρίαση 277/21.09.17. – Ακύρωση απόφασης και Επαναπροκήρυξη μαθήματος «Μικροδιδασκαλία & Πρακτική Άσκηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018»

Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 13/2017 πρόσκλησης που αφορά την απευθείας ανάθεση προμήθειας Η/Υ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ – Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοζάνης»

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση