Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 371/08-07-2020 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση της με αριθμ. 371/08-07-2020 αποφάσισε η Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών έως του ποσού των 20.000€...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση