Μέλη Επιτροπής Ερευνών

Τακτικά μέλη

Καθ. Καριώτογλου Πέτρος
Καθ. Σκόδρας Γιώργος
Επ. Καθ. Ζιώγας Ιωάννης

Αναπληρωματικά

Καθ. Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Αν. Καθ. Στεργίου Κωνσταντίνος
Επ. Καθ. Αυγητίδου Αγγελική