Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions

Ολοκληρωμένες ενέργειες προς την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στις περιφέρειες της Ευρώπης Ακρωνύμιο: Ε-ΜΟΒ Πρόγραμμα στο οποίο ανήκει Interreg Europe 2014-2020 Εταίροι Aufbauwerk Region Leipzig...   Περισσότερα

Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth

Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους Ακρωνύμιο: FRiDGE Πρόγραμμα στο οποίο ανήκει Interreg Europe 2014-2020 Εταίροι...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση