Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/06/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/04/2024
Πρόγραμμα
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

4η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 20/06/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12/04/2024
Πρόγραμμα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/06/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
08/04/2024
Πρόγραμμα
«Ελλάδα 2.0»
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

4th Call for Proposals – Interreg Euro MED – Thematic projects A Smarter Mediterranean & A Greener Mediterranean

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 12/06/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/03/2024
Πρόγραμμα
INTERREG EURO-MED 2021-2027
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
INTERREG EUROPE
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Interreg Europe-3nd Call for Projects- 2021-2027

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/07/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11/03/2024
Πρόγραμμα
INTERREG EUROPE 2021-2027
Ερευνητική Περιοχή
Τοπική ανάπτυξη
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Call for proposals 2024 – Cloud, data and artificial intelligence DIGITAL-2024-AI-ACT-06

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/05/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
08/03/2024
Πρόγραμμα
Digital Europe Programme (DIGITAL)
Ερευνητική Περιοχή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

New calls for proposals under Digital Europe Programme published

Ημερομηνία Δημοσίευσης
08/03/2024
Πρόγραμμα
Digital Europe Programme (DIGITAL)
Ερευνητική Περιοχή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Interreg Europe-3nd Call for Projects- 2021-2027

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 07/07/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/03/2024
Πρόγραμμα
INTERREG EUROPE 2021-2027
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/04/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/02/2024
Πρόγραμμα
Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Θετικές Επιστήμες
Μεταφορές
Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.800.000,00 €

Call for proposals 2024 – Horizon Europe – JTI-CLEANH2-2024 (HORIZON-JTI-CLEANH2-2024)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 17/04/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/02/2024
Πρόγραμμα
Clean Aviation Joint Undertakings under Horizon Europe
Ερευνητική Περιοχή
Ενέργεια
Επιστήμες Μηχανικού
Θετικές Επιστήμες
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

2η Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τίτλο “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/02/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/02/2024
Πρόγραμμα
Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ερευνητική Περιοχή
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
462.000€

2η Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τίτλο “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”

Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/01/2024
Πρόγραμμα
Προκήρυξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ερευνητική Περιοχή
Βιοτεχνολογία
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Δασολογία
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
462.000 €

Circulation of European literary works

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 26/04/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/01/2024
Πρόγραμμα
Creative Europe Programme (CREA)
Ερευνητική Περιοχή
Πολιτισμός
Αρμόδιος Φορέας
European Union
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
5.000.000 €

Το Ίδρυμα Ωνάση ετοιμάζεται να υποδεχθεί νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και λαμπρά μυαλά που θα κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 29/02/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/01/2024
Πρόγραμμα
Προκύρηξη Υποτροφίας
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
Ίδρυμα Ωνάση
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει το όραμα των ίσων ευκαιριών για όλους με την έναρξη των Προγραμμάτων Υποτροφιών για 52η χρονιά!

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/02/2024
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/01/2024
Πρόγραμμα
Προκύρηξη Υποτροφίας
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
Ίδρυμα Μποδοσάκη
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση