Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Call for Proposals LIFE 2021-2027

Ημερομηνία Δημοσίευσης
26/07/2021
Πρόγραμμα
Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
Ερευνητική Περιοχή
Ενέργεια
Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ERANETs 2021Α Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 06/09/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
02/07/2021
Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Ερευνητική Περιοχή
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία
Δασολογία
Ενέργεια
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες
Τεχνολογίες παραγωγής
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τρόφιμα
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
10.126.000,00 €

Calls for Proposals for WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2021 (HORIZON-CL4-2021-DATA-01)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 21/10/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/06/2021
Πρόγραμμα
WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2021 (HORIZON-CL4-2021-DATA-01)
Ερευνητική Περιοχή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
2.000.000€ - 52.000.000€

Call for Proposals for EIC Pathfinder Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 27/10/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
16/06/2021
Πρόγραμμα
EIC Pathfinder Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01)
Ερευνητική Περιοχή
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
132.000.000 €

Call for Proposals for Training and Education on High Performance Computing (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/07/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/06/2021
Πρόγραμμα
Training and Education on High Performance Computing (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03)
Ερευνητική Περιοχή
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρμόδιος Φορέας
Horizon 2020 Framework Programme
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
7 000 000 €

Call for Proposals for ERC Advanced Grant (ERC-2021-ADG)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
27/05/2021
Πρόγραμμα
ERC Advanced Grant (ERC-2021-ADG)
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
Ε.Ε. – HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
2.500.000€

Πρόσκληση Erasmus+ KA2 (2021) για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 20/05/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/04/2021
Πρόγραμμα
Erasmus+ 2021
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
ΙΚΥ
Δικαιούχοι
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα

ERC Starting Grant (ERC-2021-STG)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/04/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
24/03/2021
Πρόγραμμα
Call for Proposals for ERC Starting Grant (ERC-2021-STG)
Ερευνητική Περιοχή
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Αρμόδιος Φορέας
Ε.Ε. – HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.500.000€

1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 01/03/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
21/01/2021
Πρόγραμμα
Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
Ε.Ε. – Έργο SMART4ALL του προγράμματος Horizon 2020
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
80.000,00€

5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/06/2022
Ημερομηνία Δημοσίευσης
07/01/2021
Πρόγραμμα
5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. & ΙΣΝ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας & Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
250.000,00€

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 08/03/2021
Ημερομηνία Δημοσίευσης
05/01/2021
Πρόγραμμα
3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
100.000,00€ - 120.000,00€

European Cooperation in Science and Technology (COST):

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/11/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
12/10/2020
Πρόγραμμα
European Cooperation in Science and Technology (COST):
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
European Cooperation in Science and Technology
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 20/11/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
29/09/2020
Πρόγραμμα
3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Ερευνητική Περιοχή
Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
8.000.000€

2020 CEF Telecom calls for proposals

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 05/11/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/09/2020
Πρόγραμμα
2020 CEF Telecom calls for proposals
Ερευνητική Περιοχή
Μικροηλεκτρονική
Τεχνολογίες παραγωγής
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020.
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
2 - 9.000.000€

3η Πρόσκληση ACT-ERANET “Accelerating CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) Technologies”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 10/11/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/09/2020
Πρόγραμμα
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
Ερευνητική Περιοχή
Ενέργεια
Αρμόδιος Φορέας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
200.000€ - 250.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση