Θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 8/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 12/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 11/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 9/2020

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 10/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SMART FARMING WITH DRONES-MARS» – αρ. πρόσκλησης 20/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη τριών (3) συμβάσεων  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποβοήθηση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», με κωδικό 80461 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μαρόπουλο Στέργιο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 19/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Bridge» με εσωτερικό κωδικό 80376, που χρηματοδοτείται από τη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, με επιστημονικά υπεύθυνο τoν κ. Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 18/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιώσιμες και σχεδόν μηδενικών εκπομπών κοινότητες και ο ρόλος των δημοσίων κτιρίων (Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings)», με ακρωνύμιο nZECom και κωδικό 80369, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA  CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 17/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Εδιαφέροντος για την επιλογή ενός μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SPEAR Secure and Private Smart Grid» – αρ. πρόσκλησης 16-2020

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Οργανωτική Υποστήριξη (2019-2020)», με εσωτερικό κωδικό 80354 του Σχεδίου ΚΑ1 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με αριθμό Σύμβασης 2019-1-EL01- KA103-061025, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μπλάντα Αικατερίνη, Λέκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αρ. Πρόσκλησης 72/2019

oristikos_pinakas_72_2019

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας”, κωδ. έργου 80350, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης – Αρ. Πρόσκλησης 64/2019

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας (εσωτ. κωδικό 80003), Αρ. Πρόσκλησης 1/2020

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες ενέργειες προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions)», με ακρωνύμιο Ε-ΜΟΒ και κωδικό PGI06133, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών-Αρ. Πρόσκλησης 2/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT “ARRANGE-ICT”, Project Code2018-1-BG01-KA203-04802, Community Programme “Erasmus+” – αρ. πρόσκλησης 14/2020

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση