Φορείς Χρηματοδότησης

Οι φορείς χρηματοδότησης περιλαμβάνουν:

 • εθνικούς φορείς, οι οποίοι ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς τους βρίσκονται στην Ελλάδα, και
 • διεθνείς φορείς, οι οποίοι βρίσκονται και λειτουργούν εκτός Ελλάδας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς, οι οποίοι χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

 • Σε εθνικό επίπεδο:
  • Γ.Γ.Ε.Τ.
  • Υπουργεία
  • Νομαρχίες και ΟΤΑ
  • Δημόσιοι οργανισμοί
  • Ιδιωτικές εταιρείες
 • Σε διεθνές επίπεδο:
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Διεθνείς οργανισμοί (π.χ. UNESCO, FAO κ.λ.π.)
  • Ξένες ιδιωτικές εταιρείες

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση