Έντυπα

Διοικητικές ενέργειες έργων

Δ.0_Συνοπτικό_Έντυπο_Υποβολής_Πρότασης

Δ.1_Αποδοχή_Διαχείρισης_Έργου

Δ.2_Συνολικός_Προυπολογισμός_εργου

Δ.3_Ετήσιος_προυπολογισμός_εργου

Δ.4_Περιγραφη_φυσικου_αντικειμενου

Δ.5_Ομάδα_εργου

Δ.6_ορισμος_επιτροπων

Δ.7_χρονικη_παραταση_έργου

Δ.8_Περιγραφή_Συνεδρίου

Βεβαίωση-παραλαβής-εργασιών

Ονομαστικές καταστάσεις

Ο.1_Ονομαστική_Κατάσταση_Αμειβόμενων_Πανεπιστημιακών

Ο.2_Ονομαστική_Κατάσταση_Αμειβόμενων_Τρίτων

Εντολές πληρωμών αμοιβών

Ε.1-εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_ν2

Ε.2-εντολη_πληρωμης_προσθετης_απασχολησης_μελων_δεπ_αλλων_ιδρυματων

Ε.3-εντολη_πληρωμης_ΠΑ_ν2

Ε.4-εντολη_πληρωμης_Υποτρόφων_ΕΡΑΣΜΟΣ_ν2

Ε.5-εντολη_πληρωμης_Τίτλος_Κτήσης_ν3

Ε.6-εντολη_πληρωμης_επιτιδευματιες_ν2

Ε.7-εντολη_πληρωμης_Υποτροφίας_ν7

Μετακινήσεις

Μ1_Έντυπο_Μετακινήσεων_συνολικό

 Μ2_Εντολή_χορήγησης_προκαταβολής_για_μετακινήσεις

Μ3_α_Αίτημα_για_έγκριση_μετακίνησης_Επιροπή Ερευνών

Μ3_β_Αίτημα_για_έγκριση_μετακίνησης_συγχρηματοδοτούμενων_προγραμμάτων_Πρ.

Προμήθειες – Οικονομικά Έντυπα

Οικ.1_Αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Π1_Αίτημα_απευθείας_ανάθ_προμήθειας

common_cpv

CPV (Common procurement vocabulary)

Αίτημα ανάθεσης έργου προμηθειών

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού

Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού Προσωπικού

Έντυπα Συνοπτικού – Ανοικτού Διαγωνισμού

Υπόδειγμα πρόσκλησης για προμήθειες

Υπόδειγμα πρόσκλησης για υπηρεσίες

Εντολές πληρωμών προμηθειών & υπηρεσιών

E8.Eντολή Πληρωμής Αναλώσιμα

E9.Εντολή Πληρωμής Προβολή Διαφήμιση

E10.Εντολή Πληρωμής Λοιπά Έξοδα

E11.Εντολή Πληρωμής Υπηρεσιών

E12.Εντολή Πληρωμής Όργανα Υλικά

Πρακτικό παραλαβής απευθείας ανάθεση

Αποδέκτες πρόσωπα – Υπεύθυνες δηλώσεις

Στοιχεια-καταγραφής-αποδεκτών-προσώπων

 Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (έως 2 εργοδότες)

 Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικού ταμείου (με περισσότερους από 2 εργοδότες)

Υπεύθυνη δήλωση περιστασιακής απασχόλησης

Υπεύθυνη δήλωση ανταποδοτικής υποτροφίας

Ατ.02-Αίτηση_Χορήγησης_Βεβαιώσεων_v2

Υπεύθυνη δήλωση ΔΕΠ Άλλων Ιδρυμάτων

Υ.Δ. τήρησης όρων πρόσθετης απασχ. άρθρου 126 -Νόμιμη άδεια – ΠΔΜ

Υ.Δ. τήρησης όρων πρόσθετης απασχ. άρθρου 126 -Νόμιμη άδεια – Εξωτερικοί

Υ.Δ. τήρησης όρων πρόσθετης απασχ. άρθρου 126 -Εκπλ. υποχρ. προς το τμήμα-ΠΔΜ

Υ.Δ. τήρησης όρων πρόσθετης απασχ. άρθρου 126 -Εκπλ. υποχρ. προς το τμήμα-Εξωτερικοί

Υ.Δ. τήρησης όρων πρόσθετης απασχ. άρθρου 126 -Εκπλ. υποχρ.-Εξωτερικοί άλλες περ.

Φύλλα Χρονοχρέωσης

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2024) για έργα ΕΣΠΑ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2024) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2024)

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2023) για έργα ΕΣΠΑ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2023) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2023)

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2022) για έργα ΕΣΠΑ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης (2022) για έργα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ολικό φύλλο χρονοχρέωσης για λοιπά έργα (πλην ΕΣΠΑ) (2022)

Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

Χ.1_Εντολή προκαταβολής

Έντυπα εμβάσματος εξωτερικού

Έμβασμα Εξωτερικού

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση