Πρόεδρος

Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διπλωματούχος Μεταλλουργός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ. Έλαβε μεταπτυχιακό (MSc) και διδακτορικό (Ph.D) δίπλωμα του ιδίου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙΔΜ, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙΔΜ και Προϊστάμενος Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ). Μέλος του  Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου, του Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών, “CTMC”, και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μηχανική συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος». 

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στη μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών υλικών και κατασκευών. Έχει ευρύ δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδριών και έχει βραβευτεί με το Vanadium Award του Institute of Materials για ερευνητική εργασία στους ειδικούς χάλυβες υψηλής αντοχής του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Έχει διεξάγει επιστημονικές έρευνες για τον εντοπισμό των αιτιών ατυχημάτων από αστοχία μεταλλικών εργαλείων και μηχανημάτων σε βιομηχανίες της Βρετανίας.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει εργαστεί στην βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών προϊόντων ως υπεύθυνος παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση