Διαδικασία Χορήγησης Κωδικών Web.ResCom

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, και την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΠΔΜ, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα του webrescom

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των έργων σας, μέσω της πλατφόρμας, είναι επιβεβλημένη.

Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

  1. Διοικητικά Στοιχεία Έργου: συνοπτικά τα διοικητικά στοιχεία των έργων.
  2. Διοικητικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των διοικητικών ενεργειών των έργων.
  3. Προβολή στοιχείων εργαζομένων Έργων: αναζήτηση των στοιχείων του επιλεγμένου εργαζομένου.
  4. Αναζήτηση Συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των συμβάσεων του έργου που έχετε επιλέξει.
  5. Οικονομικός Απολογισμός Έργου: λεπτομερής απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του επιλεγμένου έργου.
  6. Οικονομικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των οικονομικών ενεργειών των έργων.
  7. Οικονομικές κινήσεις Έργου: αναζήτηση των οικονομικών κινήσεων των έργων.
  8. Ανάλυση δεσμεύσεων Έργου: αναζήτηση και ανάλυση των δεσμεύσεων για το επιλεγμένο έργο
  9. Υπόλοιπα συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των υπολοίπων των συμβάσεων και των εντολών μισθοδοσίας για το επιλεγμένο έργο.

Για να εγγραφείτε, συμπληρώστε την αίτηση που σας αφορά και καταθέστε την ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο χορήγησης κωδικών Μυλωνά Γεώργιο (gmylonas@uowm.gr):

Στη συνέχεια, μόλις εγκριθεί η αίτησή σας από τον ΕΛΚΕ, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το όνομα χρήστη και οι οδηγίες για την δημιουργία κωδικού πρόσβασης για να μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Επιπλέον, θα μπορείτε να καταχωρίζετε της ώρες απασχόλησής σας (πρόσθετης και συμβατικής) στα έργα που υλοποιείτε και διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Στο βίντεο που υπάρχει στην πλατφόρμα του webrescom αναδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία του να διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά τα φύλλα χρονοχρέωσης και τα συγκεντρωτικά φύλλα χρονοχρέωσης (https://www.youtube.com/watch?v=GmhdKEtpdYY) των απασχολούμενων στα έργα σας.

Με αυτή την διαδικασία αποφεύγονται τα λάθη και οι παραλείψεις συμπλήρωσης όλων των έργων σας στα φύλλα χρονοχρέωσης.

Η διοίκηση του ΕΛΚΕ και το προσωπικό του είναι διαθέσιμο να σας εξηγήσει όλα τα βήματα, ώστε να μπορείτε ευκολότερα και πιο γρήγορα να χειρίζεστε την πλατφόρμα.

 

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση