Διαδικασία Χορήγησης Κωδικών Web.ResCom

Αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ή διαχειριστής του έργου εκ μέρους του Ε.Υ., σας δίνετε η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων σας.

Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

  1. Διοικητικά Στοιχεία Έργου: συνοπτικά τα διοικητικά στοιχεία των έργων.
  2. Διοικητικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των διοικητικών ενεργειών των έργων.
  3. Προβολή στοιχείων εργαζομένων Έργων: αναζήτηση των στοιχείων του επιλεγμένου εργαζομένου.
  4. Αναζήτηση Συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των συμβάσεων του έργου που έχετε επιλέξει.
  5. Οικονομικός Απολογισμός Έργου: λεπτομερής απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του επιλεγμένου έργου.
  6. Οικονομικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των οικονομικών ενεργειών των έργων.
  7. Οικονομικές κινήσεις Έργου: αναζήτηση των οικονομικών κινήσεων των έργων.
  8. Ανάλυση δεσμεύσεων Έργου: αναζήτηση και ανάλυση των δεσμεύσεων για το επιλεγμένο έργο
  9. Υπόλοιπα συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των υπολοίπων των συμβάσεων και των εντολών μισθοδοσίας για το επιλεγμένο έργο.

Για να εγγραφείτε, συμπληρώστε την αίτηση που σας αφορά και καταθέστε την ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο χορήγησης κωδικών Μυλωνά Γεώργιο (gmylonas@uowm.gr):

Στη συνέχεια, μόλις εγκριθεί η αίτησή σας από τον ΕΛΚΕ, θα σας αποσταλλεί ηλεκτρονικά το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για να μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση