Διαγωνισμός

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο Σχεδιασμός υλικού διάδοσης, δημιουργίας βίντεο, ιστοσελίδας και διοργάνωση εκδηλώσεων/εκπαιδεύσεων -αρ. διακ. 205/2022

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού G.EM.S.- αρ. διακ. 204/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» -αρ. διακ. 202/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» -αρ. διακ. 191/202

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση τεύχους δημοπράτησης με τίτλο «Ανάδειξη τεκμηρίων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Γραμμάτων – Τεχνών Νομού Κοζάνης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ψηφιοποίησης και πληροφοριακής», στο πλαίσιο ένταξης έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0).

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού (ΥΠ 2) – αρ. διακ. 134/2022

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης άνω των ορίων για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εργαστηριακού Εξοπλισμού – αρ. διακ. 124/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Λογισμικών και Λοιπού Εξοπλισμού» -(ΠΔΕ)-αρ.διακ. 125/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο Ανάπτυξη Λογισμικού για την Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. & Ανάπτυξη Προγραμματιστικών Διεπαφών και Διασύνδεση με Εξωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα της Πράξης ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ 5119219 – αρ. διακ. 105/2022

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» -αρ. διακ. 96/2022

Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 703.629,03 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την Επιλογή αναδόχου για την Υλοποίηση του Έργου «Υποέργο 2: Ολοκλήρωση και Ηλεκτρονικοποίηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του ΠΔΜ στο “eCampus” – αρ. διακ. 21/2022

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 192/2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 03_ΠΔΜ – αρ. διακ. 156/2021

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού (ΥΠ 2) Στο πλαίσιο της πράξης ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -αρ. διακ. 157/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» -αρ. διακ. 148/2021

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση