Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» – αρ. διακ. 02/2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση