Καταχώρηση πληροφοριών για προβολή έργων

Αξιότιμο Επιστημονικό Προσωπικό της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

στις μέρες μας, ολοένα και περισσότερο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών, των φοιτητών, της κοινωνίας των πολιτών εν γένει στο ζήτημα της παιδείας και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας. Είναι φανερό πως οι διακρίσεις, τις οποίες κάθε χρόνο τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας λαμβάνουν, τις οφείλουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην άρτια κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού, στο επιστημονικό υπόβαθρο και στην πληθώρα μελετών, σχολίων, μονογραφιών και άλλων επιστημονικών προσεγγίσεων, μέσω των οποίων οι ίδιοι οι επιστήμονες αλλά και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα οποία στελεχώνουν λαμβάνουν σημαντικές τιμές και τίτλους, τόσο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όσο και εκτός αυτής.

Λαμβάνουμε την πρωτοβουλία λοιπόν να αναδείξουμε το επιστημονικό έργο και την ακαδημαϊκή πορεία του  επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων που αποτελούν την επιστημονική ανάδειξη του Πανεπιστημίου μας, ώστε να υπερτονίσουμε την ισχύ και τη δυναμική που φέρουν οι ακαδημαϊκοί του Ιδρύματος μας και κατά συνέπεια αυτό καθ’ αυτό ως πηγή γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.


Φόρμα υποβολής

  • Πχ ελληνικός / αγγλικός τίτλος
  • Αποδεκτοί τύποι αρχείων:jpg, gif, png, jpeg.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση