Πρόγραμμα συνεδριάσεων ΕΕ ΠΔΜ

Έγκριση προγράμματος συνεδριάσεων της Ε.Ε. του 1ου εξαμήνου του έτους 2022 καθώς και για το μήνα Ιούλιο 2022

27/7/2022

Μάρτιος 2/3/2022
  16/3/2022
  30/3/2022
Απρίλιος 13/4/2022
  20/04/2022 (Μεγ. Τετάρτη) ή 27/04/2022  
 Μάιος 11/5/2022
  25/5/2022
Ιούνιος 8/6/2022
  22/6/2022
Ιούλιος 6/7/2022
  20/7/2022

* Παρακαλείσθε η κατάθεση των θεμάτων από τους χειριστές να γίνεται το αργότερο 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις ορισθείσες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση