Πρόγραμμα συνεδριάσεων ΕΕ ΠΔΜ

 

Ιανουάριος 10/01/2024
  24/01/2024
Φεβρουάριος 07/02/2024
  21/02/2024
Μάρτιος 06/03/2024
  27/03/2024
Απρίλιος 10/04/2024
  24/04/2024
Μάιος  
   
Ιούνιος  
   
Ιούλιος  
   
Σεπτέμβριος  
   
Οκτώβριος  
   
Νοέμβριος  
   
Δεκέμβριος  
   

* Παρακαλείσθε η κατάθεση των θεμάτων από τους χειριστές να γίνεται το αργότερο 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις ορισθείσες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση