Πρόγραμμα συνεδριάσεων ΕΕ ΠΔΜ

Ιανουάριος 11/01/2023
  25/01/2023
Φεβρουάριος 08/02/2023
  22/02/2023

* Παρακαλείσθε η κατάθεση των θεμάτων από τους χειριστές να γίνεται το αργότερο 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις ορισθείσες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση