Πρόγραμμα συνεδριάσεων ΕΕ ΠΔΜ

Με την υπ’ αριθμ. 322/09-01-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αποφασίστηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων της Ε.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ιανουάριος 2019
– Τετάρτη 09.01.2019
– Τετάρτη 23.01.2019

Φεβρουάριος 2019
– Τετάρτη 06.02.2019
– Τετάρτη 20.02.2019

Μάρτιος 2019
– Τετάρτη 06.03.2019
– Τετάρτη 20.03.2019

Απρίλιος 2019
– Τετάρτη 03.04.2019
– Τετάρτη 17.04.2019

Τα θέματα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ημέρες πριν την ημερομηνία των συνεδριάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Οι ονομαστικές καταστάσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης την επόμενη των συνεδριάσεων.

Copyright © 2013 - 2018