Πρόγραμμα συνεδριάσεων ΕΕ ΠΔΜ

Με τις υπ’ αριθμ. 322/09-01-2019, 330/27-03-2019, 338/19-6-2019, 349/30-10-2019 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, αποφασίστηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων της Ε.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ιανουάριος 2019
– Τετάρτη 09.01.2019
– Τετάρτη 23.01.2019

Φεβρουάριος 2019
– Τετάρτη 06.02.2019
– Τετάρτη 20.02.2019

Μάρτιος 2019
– Τετάρτη 06.03.2019
– Τετάρτη 20.03.2019

Απρίλιος 2019
– Τετάρτη 03.04.2019
– Τετάρτη 17.04.2019
– Τρίτη 23.04.2019

Μάιος 2019

– Τετάρτη 08.05.2019
– Τετάρτη 22.05.2019

Ιούνιος 2019

– Τετάρτη 05.06.2019
– Τετάρτη 19.06.2019
– Τετάρτη 26.06.2019

Ιούλιος 2019

– Τετάρτη 10.07.2019
– Πέμπτη 25.07.2019

Αύγουστος 2019

– Τετάρτη 28.08.2019

Σεπτέμβριος 2019

– Τετάρτη 04.09.2019
– Τετάρτη 18.09.2019

Οκτώβριος 2019

– Τετάρτη 02.10.2019
– Τετάρτη 16.10.2019
– Τετάρτη 30.10.2019

Νοέμβριος 2019

– Τετάρτη 13.11.2019
– Τετάρτη 27.11.2019

Δεκέμβριος 2019

– Τετάρτη 11.12.2019

Τα θέματα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον 4 ημέρες πριν την ημερομηνία των συνεδριάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Οι ονομαστικές καταστάσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης την επόμενη των συνεδριάσεων.

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση