Πρόγραμμα συνεδριάσεων ΕΕ ΠΔΜ

 

Ιανουάριος 11/01/2023
  25/01/2023
Φεβρουάριος 08/02/2023
  22/02/2023
Μάρτιος 08/03/2023
  22/03/2023
Απρίλιος 05/04/2023
  26/04/2023
Μάιος 10/05/2023
  24/05/2023
Ιούνιος 07/06/2023
  21/06/2023

* Παρακαλείσθε η κατάθεση των θεμάτων από τους χειριστές να γίνεται το αργότερο 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις ορισθείσες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών.

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση