Προϊστάμενος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Ντζιόκα Κατερίνα

Τηλ. 2461056401
Email: kntzioka@uowm.gr

Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
50100, Κοίλα Κοζάνη

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση