Προϊστάμενος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Ντζιόκα Κατερίνα

Τηλ. 2461056401
Email: kntzioka@uowm.gr

Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
50100, Κοίλα Κοζάνη

Γραμματεία

Γκούπα Κατερίνα

Τηλ. 2461056446
Email: aff00590@uowm.gr

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση