Ανακοινώσεις

Προγραμματισμός συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών έχει προγραμματιστεί για την 8η Απριλίου 2020, παρακαλούμε τα θέματα προς έγκριση από την...   Περισσότερα

2nd Info Day/ Partner Search Forum for the 2nd Call for Project Proposals

The Managing Authority (MA) of ETC Programmes and the Joint Secretariat of the Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Republic of North Macedonia 2014-2020” are...   Περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με νέους ερευνητές την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, ώρα 14:00, αμφιθέατρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα, υψηλόβαθμα στελέχη του...   Περισσότερα

Προσωρινά Αποτελέσματα B΄ κύκλου «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων...   Περισσότερα

1ο Συμπόσιο Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σας καλεί να συμμετάσχετε στο 1ο Συμπόσιο Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ ...   Περισσότερα

Απόδοση ποσοστού επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών  Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (11.06.2019), η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού...   Περισσότερα

Παράταση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 111 Α/Α ΟΠΣ 3525 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (νέα κατακτική ημ. 22/07/2019)

Επικαιροποίηση Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 331/03-04-2019 Συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ)Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για αγορές...   Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υπεύθυνη Δήλωση για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Συνημμένο θα βρείτε το νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), στο οποίο έχει προστεθεί πεδίο που...   Περισσότερα

Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ωριαίας Μεικτής Αμοιβής

Τα μέλη της ΕΕ στη συνεδρίαση 333/23.04.18 λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π.: 44517/19.04.2019 με θέμα «Ερωτήσεις της Μονάδας παρακολούθησης με αφορμή...   Περισσότερα

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο...   Περισσότερα

Σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο ΠΜΣ

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Μ.Σ. οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Καταβολή ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε ότι, πλέον με την εφαρμογή της διαδικασίας Ανάληψης Υποχρέωσης, η καταβολή της ημερήσιας και χιλιομετρικής αποζημίωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες απασχολούμενους με τιμολόγιο...   Περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή αμοιβών διδασκαλίας και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών σε ΠΜΣ

Σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί και αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής τους, η Επιτροπή Ερευνών έχει αποφασίσει τα εξής: Για...   Περισσότερα

Σύναψη συμβάσεων Μελών ΔΕΠ σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΜΣ οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση