Μέλη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με δικαίωμα ψήφου
 1. Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Πρόεδρος ΕΕ
 2. Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο την Κρέστου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια.
 3. Σαχπάζης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με αναπληρωματικό τον Ιορδανίδη Ανδρέα, Καθηγητή
 4. Ντομοπούλου Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Παναγιωτόπουλο Δημόκριτο Καθηγητή.
 5. Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αναπληρωματικό τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή.
 6. Τάγαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Χημικών Μηχανικών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Ευαγγελόπουλο Βασίλειο, Λέκτορα.
 7. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Σαπρίκη Ευάγγελο Επίκουρο Καθηγητή.
 8. Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με αναπληρωματική την κ. Δριτσάκη Χάϊδω Καθηγήτρια
 9. Μπράτιτσης Θαρρενός, Αναπληρωτής Καθηγητής εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο Αναπληρωτή Καθηγητή.
 10. Γρίβα Ελένη Καθηγήτρια εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Κασβίκη Κωνσταντίνο Επίκουρο Καθηγητή.
 11. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Γεωπονίας με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Ζαραλή Κωνσταντίνο Επίκουρο Καθηγητή.
 12. Βέργαδος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Πληροφορικής με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Δημόκα Νικόλαο Επίκουρο Καθηγητή.
 13. Αυγητίδου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια εκπρόσωπος του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Βασιλείου Κωνσταντίνο Επίκουρο Καθηγητή.
Χωρίς δικαίωμα ψήφου
 1. Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Μπακούρο Ιωάννη.
 2. Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με αναπληρωματική εκπρόσωπο την κ. Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια.
 3. Κώντσας Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Γιανναράκη Γρηγόριο, Επίκουρο Καθηγητή.
 4. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια εκπρόσωπος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Σαριαννίδη Νικόλαο, Καθηγητή.
 5. Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών με αναπληρωματική εκπρόσωπο την κ. Βλάχβεη Ασπασία.
 6. Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Ψυχολογίας με αναπληρωματική εκπρόσωπο την Παπαδοπούλου Βασιλική Καθηγήτρια.
 7. Τσίχλα Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια εκπρόσωπος του τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών μέσων με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Λάππα Γεώργιο Καθηγητή.
 8. Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Μαθηματικών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Μονοβασίλη Θεόδωρο Καθηγητή.
 9. Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος Μαιευτικής με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Τσιότσια Αρσένη Επίκουρο Καθηγητή.
 10. Στημονιάρης Αδάμ, Επίκουρος Καθηγητής εκπρόσωπος του τμήματος εργοθεραπείας με αναπληρωματική εκπρόσωπο την Γούλα Μαρία Καθηγήτρια.

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής είναι για το διάστημα έως 23-1-2021.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε.τον οποίο ορίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 53του Ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση