Μέλη Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 1. Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης που έχει αναλάβει τον τομέα
  ευθύνης της Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
 2. Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος
  Μηχανολόγων Μηχανικών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο την Κρέστου Αθηνά,
  Επίκουρη Καθηγήτρια.
 3. Σαχπάζης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών
  Πόρων με αναπληρωματικό τον Ιορδανίδη Ανδρέα, Καθηγητή.
 4. Ντομοπούλου Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος
  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον
  Παναγιωτόπουλο Δημόκριτο, Καθηγητή.
 5. Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αναπληρωματικό
  εκπρόσωπο τον Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή.
 6. Τάγαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Χημικών
  Μηχανικών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Ευαγγελόπουλο Βασίλειο, Λέκτορα .
 7. Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Περιφερειακής και
  Διασυνοριακής Ανάπτυξης με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Μπακούρο Ιωάννη,
  Καθηγητή. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 8. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος
  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Σαπρίκη
  Ευάγγελο, Επίκουρο Καθηγητή.
 9. Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και
  Χρηματοοικονομικής με αναπληρωματική εκπρόσωπο την Δριτσάκη Χάιδω,
  Καθηγήτρια.
 10. Καρτάλης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
  Οικονομικών Σπουδών με αναπληρωματική εκπρόσωπο την Μπρώνη Γεωργία,
  Επίκουρη Καθηγήτρια. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 11. Κώντσας Σταμάτιος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Οργάνωσης και
  Διοίκησης Επιχειρήσεων με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Γιανναράκη Γρηγόριο,
  Επίκουρο Καθηγητή. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 12. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του τμήματος Στατιστικής και
  Ασφαλιστικής Επιστήμης με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Σαριαννίδη Νικόλαο,
  Καθηγητή. Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 13. Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών με
  αναπληρωματική εκπρόσωπο την Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια. Χωρίς δικαίωμα
  ψήφου.
 14. Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Ψυχολογίας με
  αναπληρωματική εκπρόσωπο την Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια. Χωρίς
  δικαίωμα ψήφου.
 15. Μπράτιτσης Θαρρενός, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο, Αναπληρωτή Καθηγητή.
 16. Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
  Εκπαίδευσης με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Κασβίκη Κωνσταντίνο, Επίκουρο
  Καθηγητή.
 17. Τσίχλα Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του τμήματος Επικοινωνίας και
  Ψηφιακών Μέσων με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τoν Λάππα Γεώργιο, Καθηγητή.
  Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 18. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Γεωπονίας με
  αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Ζαραλή Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή.
 19. Βέργαδος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος
  Πληροφορικής με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Δημόκα Νικόλαο, Επίκουρο
  Καθηγητή.
 20. Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Μαθηματικών με
  αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Μονοβασίλη Θεόδωρο, Καθηγητή. Χωρίς δικαίωμα
  ψήφου.
 21. Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Μαιευτικής με
  αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Τσιότσια Αρσένη, Επίκουρο Καθηγητή. Χωρίς
  δικαίωμα ψήφου.
 22. Στημονιάρης Αδάμ, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Εργοθεραπείας
  με αναπληρωματική εκπρόσωπο την Γούλα Μαρία, Καθηγήτρια. Χωρίς δικαίωμα
  ψήφου.
 23. Αυγητίδου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του τμήματος
  Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Βασιλείου
  Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή.

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής είναι για το διάστημα από 24-01-2021 τρ έως 23-01-
2024

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. τον
οποίο ορίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν.
4485/2017 (Α’ 114).

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση