Μέλη Επιτροπής Ερευνών

Πρόεδρος: κ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

Εκπρόσωποι Τμημάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Καθηγήτρια Αλέξανδρος Ακριτόπουλος, Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θαρρενός Μπράτιτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Ιωάννης Καστρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Αγγελική Αυγητίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου, Λέκτορας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μαλαματή Λούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Πανάρας, Λέκτορας Χωρίς δικαίωμα ψήφου

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. τον οποίο ορίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση