Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο Προμήθεια αναλωσίμων για τα εργαστηριακά μαθήματα των δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Προμήθεια ειδών Υφαντικής – Υποέργο 20 – αρ. διακ. 05/2024

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση