Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «European Forest Fire Monitoring using Information Systems – EFFMIS-INTERREG IVC»

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την για την παροχή υπηρεσιών που...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων φυσιγγίων δειγματοληψίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων φυσιγγίων δειγματοληψίας για πτητικές ενώσεις, διοξειδίου του...   Περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π «Μακεδονία-Θράκη»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π «Μακεδονία-Θράκη» σχετικό αρχείο

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (3.004,22 €)

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (3.004,22 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού»

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Προπαρασκευαστικής Μελέτης...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας 9 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας 9 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο...   Περισσότερα

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012)

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012) σχετικό αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας ανά θέση 9 μήνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας ανά θέση 9 μήνες στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 4 θέσεων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ανά θέση 7 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 4 θέσεων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ανά θέση 7 μηνών για την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση