Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Προπαρασκευαστικής Μελέτης...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας 9 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας 9 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο...   Περισσότερα

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012)

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012) σχετικό αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας ανά θέση 9 μήνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας ανά θέση 9 μήνες στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 4 θέσεων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ανά θέση 7 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 4 θέσεων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ανά θέση 7 μηνών για την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων στο πλαίσιο του προγράμματος του προγράμματος...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 3 υποψηφίους αναδόχους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 3 υποψηφίους αναδόχους ανά κατηγορία προμήθειας με αντικείμενο α) την προμήθεια φορητού οργάνου μέτρησης αριθμού...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερήχων για Διεξαγωγή Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερήχων για Διεξαγωγή Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «mainDSS: Διαλειτουργικό και...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018