Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών

Δημόσια Διαβούλευση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013″

Διαβούλευση διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Μεταπτυχιακό-Δημιουργική Γραφή” – Αρ. Πρόσκλησης 20/2013

Αντικείμενο του έργου «Υποστήριξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η μηχανογραφική υποστήριξη αυτού»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών» – Αρ. Πρόσκλησης 18/2013

Αντικείμενο σύμβασης έργου «Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» – Αρ. Πρόσκλησης 17/2013

Αντικείμενο σύμβασης έργου «Γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος της διευρυμένης πρακτικής άσκησης του τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας και τη Διεκπεραίωση όλων των τρεχουσών υποθέσεων, διοικητικών και...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τον «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ DVD ΚΑΙ FOAM CLIP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ DVD»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Βιομάζας στο πλαίσιο του έργου PROFORBIOMED

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, για την υλοποίηση της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Βιομάζας στο πλαίσιο του έργου PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN/PROFORBIOMED – Αρ. Διακήρυξης:...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Βιομάζας στο πλαίσιο του έργου PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN / PROFORBIOMED

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»...   Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο Γραφιστικό σχεδιασμό-Εκτυπώσεις στο πλαίσιο του έργου SME Go Global Networks-INTERREG IVC

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «mainDSS: Διαλειτουργικό και ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συντήρηση στο μεταποιητικό τομέα»...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση