Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων στο πλαίσιο του προγράμματος του προγράμματος...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 3 υποψηφίους αναδόχους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 3 υποψηφίους αναδόχους ανά κατηγορία προμήθειας με αντικείμενο α) την προμήθεια φορητού οργάνου μέτρησης αριθμού...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερήχων για Διεξαγωγή Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερήχων για Διεξαγωγή Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «mainDSS: Διαλειτουργικό και...   Περισσότερα

Διόρθωση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών

Διόρθωση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών με αντικείμενο την υποστήριξη και ανάπτυξη του...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών, στα πλαίσια του...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών με αντικείμενο την υποστήριξη και ανάπτυξη του οδηγού για...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 11 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 11 μηνών Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€)

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση