Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, για την υλοποίηση της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Βιομάζας στο πλαίσιο του έργου PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN/PROFORBIOMED – Αρ. Διακήρυξης:...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Βιομάζας στο πλαίσιο του έργου PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN / PROFORBIOMED

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της...   Περισσότερα

Προκήρυξη Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού

Προκήρυξη Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια της ενταγμένης...   Περισσότερα

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού με τίλο “Προμήθεια Εξοπλισμού”

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού με τίλο “Προμήθεια Εξοπλισμού” της πράξης “ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” – Αρ. Διακ. 02/2013

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών...   Περισσότερα

Διευκρινίσεις διαγωνισμού

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών που αφορά οργάνωση ημερίδας (Τελικού Συνεδρίου έργου) Συναντήσεων & Μεταφορά Εταίρων – Προσωπικού, Αρ. Διακήρ....   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ)-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο του έργου «European Forest Fire...   Περισσότερα

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 33/2012

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 33/2012

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με αντικείμενο προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προϋπολογισμού 47.650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού, για την υλοποίηση της πράξης “ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

Ορθή Επανάληψη – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Ορθή Επανάληψη – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 13.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπό προμήθεια αγαθών, με αντικείμενο προμήθεια Ηλεκτρονικού...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση