Διαγωνισμός

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 47.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού, για την υλοποίηση της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 14.366,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικέιμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικέιμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -Αρ. Διακ. 13/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -Αρ. Διακ. 13/2012 σχετικό αρχείο

2η Διορθωτική Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» – Αρ. Διακ. 13/2012 – επανάληψη στο ορθό

2η Διορθωτική Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» – Αρ. Διακ. 13/2012 – επανάληψη...   Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -Αρ. Διακ. 13/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -Αρ. Διακ. 13/2012 σχετικό αρχείο

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο τη Δικτύωση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο τη Δικτύωση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά στο σύνολο...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ...   Περισσότερα

Επανάληψη στο Ορθό – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προϋπολογισμού €31.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επανάληψη στο Ορθό – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προϋπολογισμού €31.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου, για την...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, προϋπολογισμού 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, προϋπολογισμού 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αντικείμενο Μετάφραση ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και επιστημονικού...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προϋπολογισμού τριάντα μία χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€ 31.000,00)

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προϋπολογισμού τριάντα μία χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€ 31.000,00), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου, για...   Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμούμε τίτλο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Δημόσια Διαβούλευση Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμούμε τίτλο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου...   Περισσότερα

1η Τροποποίηση Τεύχους Δημοπράτησης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνσμού (Αρ. Διακ.13/2012) με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π «Μακεδονία-Θράκη»

1η Τροποποίηση Τεύχους Δημοπράτησης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνσμού (Αρ. Διακ.13/2012) με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «European Forest Fire Monitoring using Information Systems – EFFMIS-INTERREG IVC»

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου για την για την παροχή υπηρεσιών που...   Περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π «Μακεδονία-Θράκη»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π «Μακεδονία-Θράκη» σχετικό αρχείο

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση