Προκηρύξεις

Διόρθωση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών

Διόρθωση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών με αντικείμενο την υποστήριξη και ανάπτυξη του...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών, στα πλαίσια του...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 9 μηνών με αντικείμενο την υποστήριξη και ανάπτυξη του οδηγού για...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 11 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 11 μηνών Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€)

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00€

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων, στα πλαίσια του έργου...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση