Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Μονάδας εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών, στα πλαίσια του...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€)

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00€

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων, στα πλαίσια του έργου...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση