Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων στο πλαίσιο του προγράμματος του προγράμματος...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 3 υποψηφίους αναδόχους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 3 υποψηφίους αναδόχους ανά κατηγορία προμήθειας με αντικείμενο α) την προμήθεια φορητού οργάνου μέτρησης αριθμού...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερήχων για Διεξαγωγή Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις υποψηφίους αναδόχους με αντικείμενο την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερήχων για Διεξαγωγή Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «mainDSS: Διαλειτουργικό και...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση