Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 3.500,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών Ανάλυσης Μετάλλων στο πλαίσιο του προγράμματος του προγράμματος...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ-Λοιπού Εξοπλισμού, Αναλωσίμων Η/Υ και Γραφικής Ύλης για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση