Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012)

Ανακοίνωση Αναστολής Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αρ. Διακήρ. 09/2012) σχετικό αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας ανά θέση 9 μήνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας ανά θέση 9 μήνες στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 4 θέσεων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ανά θέση 7 μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 4 θέσεων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ανά θέση 7 μηνών για την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση