Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (3.004,22 €)

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (3.004,22 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού»

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Προπαρασκευαστικής Μελέτης...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας 9 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση έργου διάρκειας 9 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση