Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 14.366,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικέιμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικέιμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων φυσιγγίων δειγματοληψίας (παθητικοί δειγματολήπτες) για πτυτικές ενώσεις, διοξείδιο του αζώτου και όζον, προϋπολογισμού 4.000,00€, στο πλαίσιο...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Τραχύμετρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο με αντικείμενο την προμήθεια Τραχύμετρου – Διάταξη μέτρησης ποιότητας επιφανειών, προϋπολογισμού 18.800,00€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση