Διαγωνισμός

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 14.366,00 Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικέιμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικέιμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση