Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ-Αρ.Πρόσκλησης 25/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ-Αρ.Πρόσκλησης 25/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ – Αρ.Πρόσκλησης 26/2012 – επανάληψη στο ορθό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ-Αρ.Πρόσκλησης 26/2012 – επανάληψη στο ορθό

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

Ανακοίνωση – Διεξαγωγή συνεντεύξεων – απ. πρόσκλησης 24/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ – ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24/2012

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας συνεντεύξεων

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεντεύξεων – Αρ.Πρόσκλησης 28/2012

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση