Διαγωνισμός

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 23/2012

Ορθή Επανάληψη – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Ορθή Επανάληψη – Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 13.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπό προμήθεια αγαθών, με αντικείμενο προμήθεια Ηλεκτρονικού...   Περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 47.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού, για την υλοποίηση της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση