Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ)-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο του έργου «European Forest Fire...   Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών – Παροχή υπηρεσιών που αφορούν μετάφραση

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 33/2012

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού» Αρ. Διακήρυξης: 33/2012

1ο Διορθωτικό Αναλυτικό Τεύχος της Επαναπροκήρυξης για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικο

1ο_Διορθωτικό Αναλυτικό Τεύχος της Επαναπροκήρυξης για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Emissions, Exposure Patterns and Health Effects of Consumer Products in...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων διαδικτόρων-ερευνητών στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με αντικείμενο προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ...   Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού προϋπολογισμού 47.650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ –Λοιπού Εξοπλισμού, για την υλοποίηση της πράξης “ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση