Ανακοινώσεις

Επανάληψη στο Ορθό – Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων, Αρ. Πρόσκλησης 37/2012

Επανάληψη στο Ορθό – Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων, Αρ. Πρόσκλησης 37/2012

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων, Αρ. Πρόσκλησης 37/2012

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων, Αρ. Πρόσκλησης 37/2012

Ορθή Επανάληψη – Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών, Αρ. Διακήρ. 34-2012

Ορθή Επανάληψη – Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών, Αρ. Διακήρ. 34-2012

Επιλογή Εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 34-2012

Επιλογή Εξωτερικών συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 34-2012

Διευκρινίσεις διαγωνισμού

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών που αφορά οργάνωση ημερίδας (Τελικού Συνεδρίου έργου) Συναντήσεων & Μεταφορά Εταίρων – Προσωπικού, Αρ. Διακήρ....   Περισσότερα

Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 30-2012

Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών – Αρ. Πρόσκλησης 30-2012

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση