Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»-Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών -Αρ.Πρόσκλησης 40/2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Increasing Knowledge Transfer and Innovation in the Mediterranean Area-IKTIMED- MED programme»-Αρ.Πρόσκλησης 38/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS)-ΙNTERREG IVC»-Αρ. Πρόσκλησης 39/2012

Διευκρινίσεις διαγωνισμού

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών που αφορά οργάνωση ημερίδας (Τελικού Συνεδρίου έργου) Συναντήσεων & Μεταφορά Εταίρων – Προσωπικού, Αρ. Διακήρ....   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων, ερευνητών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση