Διαγωνισμός

Διευκρινίσεις διαγωνισμού

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών που αφορά οργάνωση ημερίδας (Τελικού Συνεδρίου έργου) Συναντήσεων & Μεταφορά Εταίρων – Προσωπικού, Αρ. Διακήρ....   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση