Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο 1. Διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας με τη μέθοδο CATI , για τη συλλογή e-mail πιθανών συμμετεχόντων...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -Αρ.Πρόσκλησης 41/2012-Επανάληψη στο ορθό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» -Αρ.Πρόσκλησης 41/2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»Τμήνα Νηπιαγωγών Φλώρινας -Αρ.Πρόσκλησης 42/2012

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση