Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορούν γραφικά-σχεδιασμό στο πλαίσιο του έργου IKTIMED- MED programme

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορούν υπηρεσίες δικτύωσης (δημοσιότητα-προβολή) του έργου IKTIMED- MED programme

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με υποψήφιο διδάκτορα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων...   Περισσότερα

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού με τίλο “Προμήθεια Εξοπλισμού”

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού με τίλο “Προμήθεια Εξοπλισμού” της πράξης “ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” – Αρ. Διακ. 02/2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου (με μεταδιδάκτορα) στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση