Διαγωνισμός

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού με τίλο “Προμήθεια Εξοπλισμού”

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού με τίλο “Προμήθεια Εξοπλισμού” της πράξης “ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” – Αρ. Διακ. 02/2013

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση