Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» και συγκεκριμένα του Υποέργου: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ...   Περισσότερα

Προκήρυξη Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού

Προκήρυξη Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια της ενταγμένης...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση