Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «mainDSS: Διαλειτουργικό και ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συντήρηση στο μεταποιητικό τομέα»...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «mainDSS: Διαλειτουργικό και ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συντήρηση στο μεταποιητικό τομέα»...   Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή» – Αρ. πρόσκλησης...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση