Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας ανοίγματος φακέλων προσφορών

Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας ανοίγματος φακέλων προσφορών, στο πλαίσιο της με υπ΄αριθμ. πρωτ. 3885/20-05-2013 Πρόσκλησης, για την υλοποίηση του Υποέργου με τίτλο «SME Go...   Περισσότερα

Διευκρινίσεις που αφορούν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Διευκρινίσεις που αφορούν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων με αντικείμενο τον Γραφιστικό σχεδιασμό, σελιδοποίηση, ψηφιακής επεξεργασία εικόνων και εκτυπώσεων, στο πλαίσιο του έργου «SME Go...   Περισσότερα

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SME Go Global Networks

Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 11/2013

Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας συνεντεύξεων – Αρ. Πρόσκλησης 11/2013

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση