Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Μεταπτυχιακό-Δημιουργική Γραφή” – Αρ. Πρόσκλησης 20/2013

Αντικείμενο του έργου «Υποστήριξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η μηχανογραφική υποστήριξη αυτού»

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση