Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Ανοικτή πρόσκληση της Φλαμανδόφωνης Βελγικής Εθνικής Μονάδας – για αξιολογητές σχεδίων ERASMUS+

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/02/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
23/01/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ERASMUS+
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση