Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» – Αρ. Πρόσκλησης 05-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – Αρ. Πρόσκλησης 04/2004

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος No 2515/24-03-2014 (Προμήθεια Λογισμικού)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Α) την ενημέρωση και ανανέωση των υπαρχουσών μόνιμων αδειών λογισμικού ANSYS (Academic Research CFD και Academic Research HPC)...   Περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» – Αρ. Διακ. 03/2014

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση