Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – Αρ. Πρόσκλησης 06/2004

Σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης: 1. με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σύμβασης “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση